Daar is ie weer, de hondenbelasting!

Hondenbelasting moet je betalen als je één of meerdere honden bezit. Dit bedrag aan belasting betaal je aan de gemeente. Er is echter veel onduidelijkheid over de hondenbelasting. Waarom moet je hondenbelasting betalen? Hoeveel en wie incasseert het geld? Is er controle als er niet betaald wordt?

Waarom betaal je hondenbelasting?

Vrijwel iedereen vraagt zich af waarom er hondenbelasting betaald moet worden. En wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? Door de gemeenteraad wordt er bepaald hoe het geïncasseerde bedrag aan hondenbetasting besteed wordt. Over het algemeen gaat het bedrag naar algemene middelen van de gemeente. Denk aan het onderhouden van parken, natuurgebieden en hondenuitlaatplaatsen. En het bestrijden en opruimen van hondenpoep.

Soms hoef je geen hondenbelasting te betalen. Dit verschilt per gemeente. Er kunnen uitzonderingen zijn voor blindengeleidenhonden, politiehonden en pups.

Hoeveel betaal je aan hondenbelasting?

Welk bedrag je moet betalen als hondenbezitter is per gemeente verschillend. Soms de hoofdprijs en soms helemaal niets. De kosten worden per jaar geïnd. Het bedrag varieert van € 0,00 tot bijna € 135,00.

Waar moet je je aanmelden?

Als je een hond aanschaft, moet je hiervan een melding doen bij de gemeente. Dit doe je via de website, telefonisch of je vult een formulier in. De meeste gemeenten controleren ieder jaar of de mensen die een hond bezitten ook wel de belasting betalen. Meld je hond dus zeker op tijd aan.

Hoe hoog is een eventuele boete?

Als je je niet op tijd aanmeldt of het vergeet dan kan je een boete krijgen ter hoogte van 50 procent van de hondenbelastingkosten in jouw gemeente. Bij opzet betaal je een boete van 50 procent van de hondenbelasting in jouw gemeente en nog 50 procent er bovenop.

Wie controleert de betalingen?

Sommige mensen doen met opzet of per ongeluk geen melding van hun hond. Dan betalen ze dus geen hondenbelasting. Veel gemeenten voeren regelmatig controles uit. Soms wordt dit van te voren gemeld, maar er kan ook onverwachts een controleur voor de deur staan.

In de Tweede Kamer wordt al een tijd gediscussieerd over de hondenbelasting. Een meerderheid is voor afschaffing vanwege de enorme verschillen in bedragen.